Spreekuur VSO

 

Elke eerste woensdag van de maand houdt VSO spreekuur.

Het spreekuur wordt gehouden door de voorzitter of bij diens verhindering door een lid van het bestuur.

Het spreekuur vindt plaats in het kantoor van VSO in Tiliander, Spoorlaan 82-c , Oisterwijk.

U kunt terecht van 10.30 uur tot 11.30 uur met al uw vragen, opmerkingen en suggesties.

Uiteraard geldt strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding voor al hetgeen wordt besproken.

 

Schroom dus niet en maak gebruik van deze mogelijkheid.