Voorwaarden voor de kortingsactie via de ledenpas van KBO-Brabant.

Geldigheid

de ledenpas is strikt persoonlijk.

Er kan door het deelnemende bedrijf ter controle naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Bij beëindiging van het lidmaatschap van VSO (b.v. bij opzegging of na overlijden) dient de ledenpas te worden ingeleverd bij onze ledenadministratie (Mw. J. van der Meijden, ’t Schoor 29, 5061 DH  Oisterwijk).

Indien de ledenpas niet wordt ingeleverd volgt een verzoek tot inlevering. Indien hieraan niet wordt voldaan worden administratie- en overige kosten in rekening gebracht.

Kortingen

voor de namen van de deelnemende bedrijven en de hoogte van de kortingen verwijzen wij u graag naar de VSO korting gids. Deze wordt bij alle leden bezorgd en is tevens aan te vragen bij het secretariaat. Wijzigingen op de gids worden via de nieuwsbrief bekend gesteld.

Onrechtmatig gebruik

bij onrechtmatig gebruik (b.v. gebruik door een niet-lid) wordt de ledenpas ingenomen door het deelnemend bedrijf of door VSO.

Verlies of diefstal

bij verlies of diefstal dient de ledenadministratie van VSO direct te worden ingelicht. Het bestuur beslist vervolgens of een nieuwe ledenpas wordt verstrekt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.