VSO-Oisterwijk

LET OP! Deze website is in onderhoud!

VSO is een organisatie van en voor senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van belangen en het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil VSO het welzijn van haar leden en hun participatie aan het maatschappelijke leven bevorderen. VSO wil een organisatie zijn die activiteiten ontwikkelt die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. Een organisatie ook waar leden zich nuttig kunnen maken op basis van hun ervaring, kennis, kwaliteiten en levenservaring.

VSO maakt als afdeling deel uit van KBO-Brabant.

Omdat in de huidige maatschappij functioneren zonder de computer steeds meer tot het verleden gaat behoren, willen wij zo goed mogelijk de nieuwe ontwikkelingen volgen en waar nodig deze ontwikkelingen ook toepassen. Daarvoor hebben wij in 2018 een start gemaakt met het opzetten van deze website. Op deze website willen we u actief op de hoogte houden van nieuws dat belangrijk is voor u en van de ontwikkelingen en activiteiten binnen onze fantastische vereniging!