Hulp

VSO biedt hulp aan haar leden op hun verzoek.
U kan terecht voor vragen aan de cliëntadviseurs, met name voor de WMO en WLZ of andere zorgvragen of ouderenadvies. Naast contact via e-mail of telefoon is het mogelijk om ons spreekuur ter zake te bezoeken. Ook voor het invullen van eenvoudige belastingaangiften kunt u bij VSO terecht.
Onze bezoekgroep kan bemiddelen bij het zoeken naar personen die u bij eenzaamheid regelmatig bezoeken voor een praatje, wandeling, en dergelijken.
Voor digitale vragen en/of problemen kunt u terecht bij ons Digitaal-Café.

Ouderenadviseurs

Heeft u vragen of problemen over/met regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg (WMO-WLZ), wonen, mobiliteit en participatie dan kunt u hulp vragen aan de vrijwillige ouderenadviseurs van VSO.
Zij kunnen met u meedenken, u informeren en u verder verwijzen.
Via onderstaande telefoonnummers kunt u een afspraak maken.
De ouderenadviseurs zijn:


Fons Klaasen, tel.: 06-16433781

Els Prinsen, tel.: 0613704650

Gerard van Wanrooij, tel.:0612391506


Spreekuur VSO

Elke eerste woensdag van de maand houdt VSO spreekuur.
Het spreekuur wordt gehouden door een lid van het bestuur. Het spreekuur vindt plaats in het kantoor van VSO in Tiliander:
Spoorlaan 82-c, 5061 HD Oisterwijk.

U kunt terecht van 10.30 uur tot 11.30 uur met al uw vragen, opmerkingen en suggesties. Uiteraard geldt strikte vertrouwelijkheid en geheimhouding voor al hetgeen wordt besproken. Schroom dus niet en maak gebruik van deze mogelijkheid.

Belastingservice VSO

Sedert  jaren verleent de VSO haar leden hulp bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting. Deze hulp is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn deze aangifte zelf te doen.
De hulp wordt verleend voor het invullen van (eenvoudige) E-biljet of een T-biljet (teruggaaf).
Indien u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon voor het maken van een afspraak.
Contactpersoon: Fons Klaasen, tel.: 06-16433781

Bezoekgroep

Wat kunnen wij bieden?
Naast het hebben van een luisterend oor, het maken van een praatje, of een wandeling is het bijvoorbeeld mogelijk samen de krant te lezen of boodschappen te doen.
Van belang is dat u zelf aangeeft wat u wilt zodat u een goed gevoel heeft bij de afspraken die u maakt en het contact dat u heeft.
Contactpersoon: Marion Bergman, Email: marion.music@home.nl, Tel:  06-40323536

Helpdesk Digitaal-Café

De helpdesk van het Digicafé is te bezoeken op iedere donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de bibliotheek in Tiliander.
Wij stellen het op prijs tevoren een e-mail te mogen ontvangen met uw vraag of probleem zodat we ons er al op kunnen voorbereiden. De e-mail kunt u richten aan onze helpdesk.
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon even binnenlopen.
Ook is op uw verzoek bezoek aan huis mogelijk. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Informeer ernaar via de helpdesk.

VSO verzorgt ook cursussen en workshops over onderwerpen op digitaal gebied. Meestal gebeurt dit in samenwerking met  de bibliotheek. Uiteraard gebeurt dit slechts indien er voldoende belangstelling voor bestaat. Heeft u wensen op digitaal gebied, laat het ons even weten via een e-mail naar: digitaal@vso-oisterwijk.nl.

Een cursus voor beginnende gebruikers van computers en dergelijk is de cursus “Klik en Tik”. Neem daar voor contact met de bibliotheek in de Tilander.

WMO Cliëntondersteuning

Speciaal over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kan de VSO u advies of ondersteuning geven bijvoorbeeld voor diverse aanvragen die de WMO verleent.
– We zijn er voor u! –
Neem gerust contact op met onze cliënt ondersteuners:

Els Prinsen, tel.: 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl

Gerard van Wanrooij, tel.: 06-12391506, e-mail: gerardvanwanrooij@vso-oisterwijk.nl

Frans Monchen, tel.: 06-57177927

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te bezoeken, accepteert u de cookies.  Meer informatie